JEZIČNOG ZNAKA U SUVREMENOM HRVATSKOM PJESNIŠTVU: od ideologije do ideogramaReport as inadecuate
JEZIČNOG ZNAKA U SUVREMENOM HRVATSKOM PJESNIŠTVU: od ideologije do ideograma - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. -

U ovom se radu razlikuju dva tipa organizacije jezičnih znakova: jedan u kojemu je jezik u funkciji oblikovanja izvanjezične zbilje i odnosâ u njoj, i drugi, u kojemu jezik ne oblikuje izvanjezičnu zbilju nego biva oblikovan od nje. Takav je jedan oblikotvorni vid izvanjezične zbilje i čovjekova književnim stvaralaštvom umjetnosno utemeljena zbilja. U toj se zbilji potpuno mijenja položaj prema onomu kakav ima u tzv. običnoj komunikaciji. Jezični znak tu postaje dio složenijega, književnog znaka, njegov izraz.Author: Mirko Peti -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents