JEZIČNOG ZNAKA U SUVREMENOM HRVATSKOM PJESNIŠTVU: od ideologije do ideogramaReportar como inadecuado
JEZIČNOG ZNAKA U SUVREMENOM HRVATSKOM PJESNIŠTVU: od ideologije do ideograma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. -

U ovom se radu razlikuju dva tipa organizacije jezičnih znakova: jedan u kojemu je jezik u funkciji oblikovanja izvanjezične zbilje i odnosâ u njoj, i drugi, u kojemu jezik ne oblikuje izvanjezičnu zbilju nego biva oblikovan od nje. Takav je jedan oblikotvorni vid izvanjezične zbilje i čovjekova književnim stvaralaštvom umjetnosno utemeljena zbilja. U toj se zbilji potpuno mijenja položaj prema onomu kakav ima u tzv. običnoj komunikaciji. Jezični znak tu postaje dio složenijega, književnog znaka, njegov izraz.Autor: Mirko Peti -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados