GOVOR GREGUROVCA - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983.Report as inadecuate
GOVOR GREGUROVCA - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. -

Najprije se daje geografsko-povijesni osvrt na selo. Prikazuju se fonologija, sinkrono i dijakrono, te morfologija, u kojoj se donose naglasni tipovi imenica i glagola. Dodana je tvorba deminutiva, augmentativa i ononimije, posebno muških i ženskih imena.Author: Alojz Jembrih - Mijo Lončarić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents