Pregled stanja i perspektiva razvoja hrvatskoga maslinarstvaReportar como inadecuado
Pregled stanja i perspektiva razvoja hrvatskoga maslinarstva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.16 No.3-4 April 2011. -

Cilj rada bio je deskriptivno analizirati stanje proizvodnih i preradbenih kapaciteta hrvatskoga maslinarstva, tržište i potrošnju proizvoda od masline, vanjskotrgovinsku razmjenu, kao i institucionalni i zakonodavni okvir hrvatskoga maslinarstva. Temeljem analize stanja, pomoću SWOT analize identificirani su osnovni čimbenici koji utječu ili mogu utjecati na razvojnu perspektivu hrvatskoga maslinarstva u procesu pristupanja Europskoj uniji. Maslinarstvo u hrvatskom priobalju i na otocima ima veliko socijalno, gospodarsko i okolišno značenje, poglavito u kontekstu usporavanja depopulacije i gospodarske održivosti na ovim područjima. U posljednje vrijeme prisutan je povećani interes za ulaganje u proizvodnju i preradu maslina, modernizaciju i povećanje preradbenih kapaciteta te poboljšanje kvalitete maslinovog ulja. Unatoč ovom pozitivnom trendu u proizvodnji i preradi maslina, naše maslinarstvo karakterizira dominacija tradicionalnog načina uzgoja sa neredovitom rodnosti, neorganiziranost tržišta proizvoda od masline i uvozna ovisnost. Rezultati SWOT analize pokazuju da strateške razvojne aktivnosti hrvatskoga maslinarstva treba usmjeriti tako da maksimalno iskoriste povećano zanimanje za ulaganje u proizvodnju i preradu maslina, kao i postojeću institucijsku podršku maslinarstvu, uz intenziviranje marketinških aktivnosti, kako bi se umanjila dominacija tradicionalnog načina uzgoja i uvozna ovisnost te ustrojila odgovarajuća poslovna i tržišna infrastruktura, čime bi se izbjegle prijetnje globalnog institucionalnog i tržišnog pritiska.

maslinarstvo; SWOT analiza; razvoj; perspektivaAutor: Josip Gugić - ; Veleučilište Marko Marulić, Knin, Hrvatska Miroslav Tratnik - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados