Utjecaj duljine primjene antioksidanta na deproteinizirani dentin: istraživanje SEM-EDS-omReportar como inadecuado




Utjecaj duljine primjene antioksidanta na deproteinizirani dentin: istraživanje SEM-EDS-om - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.2 June 2011. -

Svrha: U uvjetima in vitro željelo se procijeniti utječe li i kako primjena 20-postotnog natrijeva askorbata na deproteinizirani dentin, a za to se rabio elektronski mikroskop-rendgenska spektroskopija

raspršivanja energije SEM-EDS. Materijal i metode: Sedam ekstrahiranih humanih trećih kutnjaka odabrano je za istodobnu analizu sastava i dentinske površine uz pomoć SEM-EDS-a. Bilo je odabrano i poduzeto sljedeće: G1 – zdrav dentinski supsrat; G2 – demineralizirani dentinski supstrat demineraliziran 15 sekundi 37-postotnom ortofosfornom kiselinom prema uputi proizvođača; G3 – deproteinizirani dentinski supstrat deproteiniziran 60 sekundi uz neprekidno miješanje u 10-postotnoj vodenoj otopini natrijeva hipoklorida; G4, G5, G6 i G7 – demineralizirani i deproteinizirani dentinski supstrat primjenom 10-postotne vodene otopine natrijeva

askorbata tijekom 15, 30, 60 sekundi te jednu minutu prema redoslijedu navedenih grupa. Uzorci su pregledani elektronskim mikroskopom Quanta 2000 – Fei Company opremljenim spektrometrom raspršujuće energije i naponom ubrzanja od 10 KV pri povećanju od 2000 X u vakuumu. Rezultati: Analiza SEM-EDS-om pokazala je progresivno odlaganje kristala natrijeva askorbata usporedno s povećanjem antioksidacijskog sredstva, stvarajući koru koja može prouzročiti zatvaranje pojedinih dentinskih tubula. Nije bilo statistički značajne razlike između G2 i G3 p>0,05. Primjena 10-postotnog natrijva askorbata 60 sekundi smanjila je razinu kisika P=0,029, magnezija P=0,019 i natrija P=0,029. Zaključak: Nakon primjene 10-postotnog natrijeva askorbata, progresivno se talože njegovi kristali i stvaraju koru na dentinskom supstratu koja začepljuje pojedine dentinske kanaliće.

dentin; antioksidansi; askorbinska kiselina; mikroskopija, elektronska, scintigrafska; spektrometrija, radiografska



Autor: Ana Isabella Arruda MEIRA RIBEIRO - ; Stomatološki fakultet Sveučilišta Paraíba, Campina Grande, PB, Brazil Darlene Cristina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados