Taksonomska pripadnost maraske Prunus Cerasus var. marascaReport as inadecuate
Taksonomska pripadnost maraske Prunus Cerasus var. marasca - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.16 No.3-4 April 2011. -

U ovom radu je dat kratak prikaz taksonomske pripadnosti maraske Prunus Cerasus var. marasca, kao posebno vrijedne voćne vrste Dalmacije. Iznijeli smo prijepore botaničara, pomologa i dendrologa koji nisu u suglasju da li na marasku gledati kao na zasebnu vrstu. podvrstu višnje ili na višnju. Gledajući na rod u užem smislu možemo je svrstati u rod Cerasus, no i tu je prijepor jer nemamo jasnu diferencijaciju unutar maraske na kvalitetne klonove koje bi eventualno mogli podvesti pod sorte. Danas je najuvrježenija, a mišljenja smo i najtočnija taksonomska klasifikacija koja je definira kao podvrstu višnje Prunus Cerasus var. marasca.

maraska; taksonomija; rod; podrod; vrstaAuthor: Anđelko Vrsaljko - ; Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents