Sortiment mandarine na području OpuzenaReportar como inadecuado
Sortiment mandarine na području Opuzena - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.16 No.3-4 April 2011. -

U radu su prikazane gospodarski najvažnije i najzastupljenije sorte mandarine Unshiu na području Opuzena: Wakiyama, Chahara, Okitsu, Kawano Wase, Owari, Saigon, Kuno, Zorica, Ichumare i Seto. Prema uputama IPGRI deskriptora za Citrus-e analizirana su slijedeća svojstva: opći izgled, veličina i oblik ploda, fizički nedostaci ploda, površina i debljina kožice, priljubljenost kožice, finoća strukture mesa, boja i sočnost mesa, masa i promjer ploda, prisutnost sjemenki, ispunjenost osi ploda, boja albeda, međusobna povezanost kriški ploda, povezanost ploda sa stabljikom, oblik vrška i baze ploda, subjektivna ocjena okusa ploda; oblik plojke lista, intenzitet zelene boje površine lista, duljina i širina plojke lista; gustoća granja i trnja na odraslom stablu. Vrlo rane sorte su Ichumare, Wakiyama, Zorica i Chahara i berba se provodi u rujnu i listopadu. Sorta Wakiyama ima najsitnije i najlakše plodove, čija je prosječna masa 73 g, a prosječni promjer iznosi 55 mm. Slijede ju sorte Zorica, zatim Owari, Ichumare i Okitsu prosječne mase 136 g te promjera 68,1 mm. U krupnije sorte spadaju Kawano Wase, Chahara, Seto i Kuno, čije se prosječne mase plodova kreću između 165 i 185 g. Saigon je sorta koja ima najkrupnije plodove 188 g i 87 mm. Na temelju ovog rada i u razgovoru s proizvođačima kao preporučene sorte okarakterizirane su: Zorica, Chahara, Kawano Wase, Okitsu i Saigon.

sortiment; mandarina; OpuzenAutor: Luka Popović - Dijana Vego - ; Agronomaki i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru, Mostar, BIH

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados