UČITELJEVA SHVAĆANJA REGULACIJE UČENJA – USPOREDBA IZMEĐU GRUPA UČITELJA S OBZIROM NA PROFESIONALNI RAZVOJReportar como inadecuado
UČITELJEVA SHVAĆANJA REGULACIJE UČENJA – USPOREDBA IZMEĐU GRUPA UČITELJA S OBZIROM NA PROFESIONALNI RAZVOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Autorice naglašavaju značenje učiteljevih shvaćanja regulacije

učenja. Naime, u okviru kognitivno – konstruktivističkog razumijevanja učiteljeva profesionalnog razvoja, učiteljevo postupanje je vođeno i utemeljeno u pojedinčevom sistemu uvjerenja, vrijednosti i principa. U teorijskim ishodištima ispostavljamo tri modela koja proučavaju utjecaj učiteljevih shvaćanja na njegova razmišljanja, doživljavanja i postupanja. U drugom dijelu prezentirani su rezultati istraživanja u kojem su sudjelovali slovenski osnovnoškolski N=360 i gimnazijski N=182 učitelji materinjeg jezika. U istraživanju su proučavane razlike u učiteljevim shvaćanjima regulacije učenja između grupa učitelja s obzirom na stupanj profesionalnog razvoja prema F. Fuller, a koje su određene s obzirom na pitanja koja učitelj postavlja u svojem radu.

profesionalni razvoj; učiteljeva shvaćanja; samoregulativno učenje; vanjska regulacija učenjaAutor: Marija Javornik Krečič - ; University of Maribor, Faculty of Arts and Faculty of Education Milena Ivanuš Grmek - ; University

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados