STUDENTSKI I UČITELJSKI STAVOVI I UVJERENJA O MATEMATICIReport as inadecuate
STUDENTSKI I UČITELJSKI STAVOVI I UVJERENJA O MATEMATICI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Na temelju Bandurine teorije socijalnog učenja pretpostavlja se

da su učitelji tijekom školovanja modeli učeničkih stavova i uvjerenja vezanih uz obrazovne sadržaje. Ovim istraživanjem željeli smo ispitati stavove i uvjerenja prema matematici predmetnih nastavnika matematike i učitelja razredne nastave te studenata koji se školuju za učiteljski odnosno nastavnički poziv.

U ispitivanju je sudjelovalo 79 studenata i 78 učitelja. Ispitani su studenti 4. godine Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu

N = 45 i studenti 4. godine nastavničkog smjera Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu N = 34 te učitelji razredne nastave N = 41 i predmetni učitelji matematike N = 37 u zagrebačkim osnovnim školama. Svi sudionici su ispunjavali Ljestvicu

za ispitivanje stavova i uvjerenja prema matematici, a studenti su uz to ispunjavali i Ljestvicu za ispitivanje straha od matematike.

Rezultati pokazuju da su dobiveni stavovi prema matematici pozitivni, učitelji su iskazali pozitivnije stavove prema matematici od studenata; studenti PMF-a i predmetni učitelji matematike iskazali su pozitivnije stavove od studenata i učitelja razredne nastave. Studenti učiteljskog studija iskazuju nešto negativnije stavove prema matematici od ostalih ispitanih skupina. Uvjerenje da je matematika više muška nego ženska domena je vrlo slabo izraženo i nema

razlika među skupinama. U urođenost matematičkih sposobnosti manje vjeruju studenti i učitelji matematike, dok studenti učiteljskog studija u nešto većoj mjeri od ostalih ispitanih skupina smatraju da su te sposobnosti urođene. Kad je riječ o strahu od matematike on je, očekivano, viši kod studenata razredne nastave nego kod studenata matematike.

stavovi prema matematici; strah od matematike; studenti; učitelji matematikeAuthor: Nina Pavlin-Bernardić - orcid.org-0000-0002-8194-5668 ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Vesna Vlahović-Š

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents