POJAM I STRUKTURA SOCIJALNOG SUKOBA - Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010.Report as inadecuate
POJAM I STRUKTURA SOCIJALNOG SUKOBA - Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Autorica polazi od pretpostavke da je profesionalcima u odgojnom

i obrazovnom radu danas neophodno razumijevanje socijalnih sukoba

jer je učinkovitost u upravljanju socijalnim sukobima prediktor dobrih međuljudskih odnosa u vrtićima, školama, domovima i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama. Takvi su odnosi poticajno okruženje optimalnih razvojnih ishoda za pojedino dijete i adolescenta. Cilj rada je dati teorijsku analizu pojma i strukture socijalnih sukoba sa svrhom boljeg razumijevanja tih konstrukata.

Analiza pojma socijalnog sukoba je izvedena na postavkama postmodernističkih i strukturacijskih teorijskih koncepata, a oslanjajući se na tradicionalne definicije druge polovice 20 stoljeća. Prikazom strukture socijalnog sukoba daje se pregled osnovnih elemenata bitnih za razumijevanje konstruktivnog ponašanja u socijalnim sukobima. Zaključno, rad daje osnove za unapređivanje

vlastitih kompetencija u vještinama upravljanja socijalnim sukobima u odgojnoj i obrazovnoj djelatnosti ali se ističe potreba za sustavnom iskustvenom edukacijom.

adolescenti; djeca; međuljudski odnos; odgojno obrazovne ustanove; socijalni sukobAuthor: Nataša Vlah - ; Dječji vrtić Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents