SAMOPROCJENA UČITELJA O IZVANUČIONIČKOJ ISTRAŽIVAČKOJ NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVAReportar como inadecuado
SAMOPROCJENA UČITELJA O IZVANUČIONIČKOJ ISTRAŽIVAČKOJ NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Izvanučionička istraživačka nastava temelji se na učenju otkrivanjem, u neposrednoj stvarnosti, ostvarivanju iskustvenog učenja koje vodi do trajnog znanja, rasterećenju učenika te interdisciplinarnom pristupu sadržajima nastave. Takvo poučavanje podrazumijeva uporabu primarnih izvora znanja, poticanje promatranja, samostalna istraživanja, zaključivanje te praktično

djelovanje učenika u neposrednoj stvarnosti. Planiranje i provođenje izvanučioničke istraživačke nastave zahtijeva veliki angažman učitelja stoga nas je zanimalo provode li učitelji takvu nastavu i

koliko često. Cilj je provedenog istraživanja bio ispitati samoprocjenu učitelja o kompetencijama i motivaciji za planiranje i provođenje izvanučioničke istraživačke nastave, učestalost provođenja te prednosti i nedostatke iste. U istraživanju je sudjelovalo 146 učitelja voditelja županijskih vijeća s područja cijele

Republike Hrvatske. Rezultati su ukazali da učitelji visoko procjenjuju svoje kompetencije planiranja i provođenja ovakve nastave te da su svjesni njezinih prednosti i nedostataka.

izvanučionička istraživačka nastava; kompetencije; motivacija; nedostatci; prednosti; samoprocjena; učiteljiAutor: Edita Borić - ; Učiteljski fakultet, Sveučilište u Osijeku Alma Škugor - ; Učiteljski fakultet, Sveučilište u Osijeku Iva

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados