POVEZANOST PERCEPCIJE MAJČINOG I OČEVOG RODITELJSKOG PONAŠANJA I ŠKOLSKOG USPJEHA KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLEReportar como inadecuado
POVEZANOST PERCEPCIJE MAJČINOG I OČEVOG RODITELJSKOG PONAŠANJA I ŠKOLSKOG USPJEHA KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi međusobnu povezanost

percepcije roditeljskog ponašanja kroz percipiranu roditeljsku uključenost,

podršku autonomiji i toplinu, posebno za majku i posebno za oca i školskog

uspjeha kod učenika sedmih i osmih razreda. Istraživanje je provedeno na

uzorku od 179 učenika. Za mjerenje percepcije roditeljskog ponašanja korišten

je Upitnik percepcije roditelja Grolnick, Ryan i Deci, 1991. Kao mjere školskog postignuća korišteni su opći školski uspjeh te ocjena iz matematike i hrvatskog jezika.

Rezultati su pokazali da su sve dimenzije roditeljskoga ponašanja značajno pozitivno povezane sa svim mjerama školskog uspjeha. Varijable i majčinog i očevog roditeljskog ponašanja značajne su za opći uspjeh i uspjeh iz hrvatskog jezika, dok je za uspjeh iz matematike značajnije roditeljsko ponašanje oca, posebno njegova uključenost i podrška autonomiji.

roditeljska uključenost; roditeljska podrška autonomiji; roditeljska toplina; školski uspjehAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados