UKLJUČENOST RODITELJA U ŽIVOT ŠKOLE: PERCEPCIJA RODITELJA OPĆE POPULACIJE I PREDSTAVNIKA RODITELJA U ŠKOLSKIM TIJELIMAReportar como inadecuado
UKLJUČENOST RODITELJA U ŽIVOT ŠKOLE: PERCEPCIJA RODITELJA OPĆE POPULACIJE I PREDSTAVNIKA RODITELJA U ŠKOLSKIM TIJELIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postoje li razlike u percepciji

uključenosti u rad škole između opće populacije roditelja i predstavnika roditelja i to s obzirom na ključne dimenzije multidimenzionalnog modela participacije.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku roditelja djece od drugog do osmog razreda iz 30 osnovnih škola iz cijele Hrvatske N=1122. U ovom radu prikazani su rezultati dobiveni na uzorku roditelja opće populacije N=908, te uzorku predstavnika roditelja u tijelima školske uprave N=144.

Dobiveni rezultati ukazuju da je odnos škole i roditelja u Hrvatskoj pretežno tradicionalan, što znači da odgojno-obrazovne ciljeve određuje škola a tek ponekad o njima obavještava roditelja. Komunikacija s roditeljima relativno je rijetka i orijentirana na pojedinačne probleme i pretežno je inicira škola.

Unatoč tome, roditelji općenito pokazuju visoki interes za sve dostupne oblike suradnje sa školom i smatraju da su oni korisni za njihovo dijete. Roditelji iz uzorka predstavnika roditelja uživaju bolji socioekonomski status i obrazovaniji su od roditelja opće populacije, te imaju percepciju veće uključenosti u rad škole. U usporedbi s roditeljima opće populacije, skloniji su partnerskom pristupu u suradnji sa školom.

obrazovanje; suradnja roditelja i škole; tradicionalni pristup; partnerski pristup; roditelji predstavniciAutor: Tea Pahić - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta Renata Miljević-Riđički - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vla

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados