STRAH OD BUDUĆNOSTI I FUTUROLOŠKE ORIJENTACIJE STUDENATAReport as inadecuate
STRAH OD BUDUĆNOSTI I FUTUROLOŠKE ORIJENTACIJE STUDENATA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

U ovom istraživanju autor polazi od dvije hipoteze: da ubrzane

promjene i suvremena stvarnost donose strah od budućnosti na koji nisu imuni ni studenti i da među studentima možemo prepoznati različite vrijednosne orijentacije u odnosu na prošlost, sadašnjost i budućnost.

Na uzorku od 189 studenata pedagoškog usmjerenja pokazalo se da preko 80% njih iskazuje određenu dozu ovog straha, a faktorska analiza je pokazala da taj strah latentno generiraju tri komponente: razmišljanje o budućnosti, globalni procesi i preuzimanje odgovornosti za vlastite dugoročne ciljeve. Između tri orijentacije studenti su najviše okrenuti ka sadašnjosti, potom ka budućnosti, jedan broj ih je kombinirano opredijeljen, a samo jedan student je imao nedvojbenu opredijeljenost za prošlost. Regresijska analiza pokazala je da orijentacija na sadašnjost najviše predodređuje uspjeh na studiju, odnosno akademsko postignuće. Pored novih

spoznaja o strahu od budućnosti i futurističkim orijentacijama studenata, ovaj rad otvara niz problema za nova istraživanja, a posebna vrijednost mu je što donosi dva nova instrumenta baždarena u strogim metodološkim okvirima.

strah od budućnosti; futurističke orijentacije; akademsko postignuće; promjeneAuthor: Nenad Suzić - ; Filozofski fakultet, Univerzitet Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents