INDUCIRANA STRESNA SITUACIJA I USPJEH STUDENATA U RJEŠAVANJU JEDNOSTAVNIH MATEMATIČKIH ZADATAKAReportar como inadecuado
INDUCIRANA STRESNA SITUACIJA I USPJEH STUDENATA U RJEŠAVANJU JEDNOSTAVNIH MATEMATIČKIH ZADATAKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

negativne emocije; stres, student; visokoškolska nastava

Visokoškolska sredina provocira cjelokupnu paletu emocija: od uzbuđenja i radosti do tuge i anksioznosti. Opravdano je pretpostaviti da će sposobnost učenika studenta da upravlja emocijama utjecati na sposobnost praćenja nastave. Oni s razvijenijim vještinama upravljanja emocijama mogu se bolje usmjeriti na školske zadatke što onda rezultira i boljim školskim uspjehom. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi hoće li inducirana stresna situacija u visokoškolskoj nastavi nenajavljeni kolokvij utjecati na uspjeh studenata u rješavanju jednostavnih matematičkih zadataka; tj. zadataka koji nisu povezani s programom studiranja a na točnost njihovoga rješavanja ne utječu neka specifična znanja i sposobnosti po kojima bi se studenti trebali međusobno razlikovati. Ispitanici su bili studenti PMF-a i ERF-a; ukupno njih 147. Analizama varijance ispitana je značajnost razlika u broju točnih; netočnih i ukupno rješavanih zadataka u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini. Pokazalo se da -zastrašivanje- ima efekta: studenti se više trude kako bi riješili zadatke. Međutim; pritom čine i više pogrešaka nego studenti u kontrolnoj situaciji. Budući da je učenje o tome kako upravljati svojim emocijama značajna posredujuća varijabla u školskom uspjehu; bilo bi bilo vrijedno podržati u školama programe razvoja socijalno-emocinalnih vještina – kako za učenike studente; tako i za one koji s njima radeAutor: Dubravka Miljković - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados