POVEZANOSTI MEDIJSKOG NASILJA S AGRESIVNIM PONAŠANJEM PREMA VRŠNJACIMAReportar como inadecuado
POVEZANOSTI MEDIJSKOG NASILJA S AGRESIVNIM PONAŠANJEM PREMA VRŠNJACIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.12 No.2 20 December 2010. -

Cilj ovog rada je ispitati povezanost učestalosti gledanja televizije

i igranja videoigrica te prisutnosti nasilnih sadržaja u njima s direktnim fizičkim i verbalnim i indirektnim agresivnim postupcima učenika prema vršnjacima. Ispitanici su učenici N = 501; 51,9% muški i 49,1% ženski sedmog i osmog razreda osnovnih škola u urbanim i ruralnim sredinama, prosječne dobi 13.6 godina.

Istraživanje je provedeno u veljači 2010., a primijenjeni su instrumenti za procjenu medijskih navika učenika i skala direktne i indirektne agresivnosti DIAS Direct & Indirect Aggression Scales, Björkqvist i sur., 1992. Rezultati korelacijske i regresijske analize pokazuju da učenici koji češće gledaju televiziju i češće vrše fizičko i indirektno nasilje nad ostalim učenicima r=0,15, pAutor: Vesna Bilić - ; Učiteljski fakultet, Sveučilišta U Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados