PRAVNI STATUS MARINA U REPUBLICI HRVATSKOJReportar como inadecuado
PRAVNI STATUS MARINA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

Među najvažnije objekte nautičkog turizma ubrajaju se marine. Dapače, marine se u literaturi o turističkoj djelatnosti na moru spominju kao osnovni objekti nautičkog turizma koji sa svojim vezovima, uređajima i opremom u zaštićenom dijelu mora uz kopno služi za smještaj i boravak turističkih plovila i razonodu nautičarima. Marine, kao luke posebne namjene, slično trgovačkim i drugim posebnim lukama na moru, ali i na unutrašnjim vodama, imaju svoj pravni režim utvrđen zakonskim i podzakonskim propisima te autonomnom regulativom koju normativno uređuje korisnik koncesionar luke. Prve marine na teritoriju današnje Republike Hrvatske nastale su šezdesetih godina prošlog stoljeća Marina Punat, a tek koje desetljeće kasnije, sagrađen je niz marina poznate ACY marine. U novije doba izgrađene su i neke nove marine a postoje planovi za gradnju niza novih marina. Obzirom da su marine ujedno i građevine na pomorskom dobru, valja imati na umu, osim odredaba Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, i odredbe posebnih zakona koji reguliraju građenje. Mada su marine samo jedna od vrsta luka posebne namjene mnijenja smo da su one i danas zanimljive za razmatranje njihova pravna statusa sagledanog kroz povijesni razvoj, s prikazom stanja od Pomorskom zakoniku iz 1994. godine, ubrojivo i podzakonske propise, do njihova statusa prema važećem Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Uz morske marine daje se osvrt i na status luka nautičkog turizma na unutarnjim vodama. Obzirom na sagledano stanje autori daju i neke de lege ferenda prijedloge.

marine; luke posebne namjene; pomorsko dobro; odluka o osnivanju; koncesija; unutarnje vodeAutor: Vinko Hlača - ; Umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i redoviti član Akademije pravnih znanos

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados