O PRORAČUNSKOM NAČELU PRETHODNOG ODOBRENJA U DJELU STJEPANA RADIĆAReportar como inadecuado
O PRORAČUNSKOM NAČELU PRETHODNOG ODOBRENJA U DJELU STJEPANA RADIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

Nepobitna je činjenica postojanje izrazito širokih Radićevih spoznaja o političkoj i pravnoj doktrini. Pojedini instituti financijskoga prava, koji su bili predmetom njegova interesa, načelno se nisu izmijenili od njegova vremena unatoč čestim i vrlo dinamičnim mijenama državne financijske aktivnosti koje nerijetko moraju slijediti mnoge imperative i zadaće svojih političkih elita. Usprkos pojavnosti suvremenih proračunskih načela, poput načela proračuna izvršne vlasti i uz njega usko vezanoga načela odgovornosti izvršne vlasti, i danas ostaje „nedodirljivo- područje političkoga utjecaja zakonodavne vlasti unutar kojega je i odobravanje proračuna. Upravo to područje Radić uspješno brani svojim promišljanjima o proračunu uopće te o proračunskom načelu prethodnoga odobrenja.

djela Stjepana Radića; proračunska načela; proračunsko načelo prethodnog odobrenjaAutor: Nataša Žunić Kovačević - ; Docent na Katedri za financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i redoviti član

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados