AKTUALNA PITANJA POJEDINIH KAZNENIH DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI U SVJETLU DONOŠENJA NACRTA IZMJENA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONAReportar como inadecuado
AKTUALNA PITANJA POJEDINIH KAZNENIH DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI U SVJETLU DONOŠENJA NACRTA IZMJENA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

Članak se bavi aktualnim pitanjima kaznenopravne regulacije kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj s naglaskom na kaznenu odgovornost liječnika kao temeljnog nositelja zdravstvene djelatnosti. Članak daje kritički osvrt na kazneno djelo nesavjesnog liječenja, kazneno djelo izdavanja i uporabe neistinitih liječničkih odnosno veterinarskih svjedodžbi, kazneno djelo samovoljnog liječenja te problematizira povredu prava na tjelesni integritet pacijenta pravo na samoodređenje. Članak daje kritički osvrt i na kazneno djelo nedozvoljenog presađivanja dijelova ljudskog tijela u svjetlu donošenja Istanbulske deklaracije o trgovini organima i transplantacijskom turizmu 2008. Članak ujedno povezuje kazneno djelo nepružanja medicinske pomoći s povredom obveze pružanja hitne medicinske pomoći te povredom obveze sklapanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite. Zaključno, autorica predlaže uvođenje alternativnih metoda rješavanja sporova u zdravstvu za lakša kršenja pravila zdravstvene struke te, u vidu presude Maresti, razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u području zaštite prava na zdravlje pojedinca.

kaznena djela protiv zdravlja ljudi; kaznena odgovornost liječnika; samovoljno liječenje; informirani pristanak; nedozvoljeno presađivanje dijelova ljudskog tijela; alternativne metode rješavanja sporova u zdravstvu; slučaj MarestiAutor: Sunčana Roksandić Vidlička -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados