JEDAN NAPOR ZA POSTIGNUĆE HARMONIZACIJE OPOREZIVANJA DOBITI U EUROPSKOJ UNIJI: DIREKTIVA O MATIČNOM I ZAVISNOM DRUŠTVUReport as inadecuate
JEDAN NAPOR ZA POSTIGNUĆE HARMONIZACIJE OPOREZIVANJA DOBITI U EUROPSKOJ UNIJI: DIREKTIVA O MATIČNOM I ZAVISNOM DRUŠTVU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

Na području harmoniziranja oporezivanja, u EU su, imajući u vidu isključivo opće norme europskog prava, postignuti vrlo različiti rezultati, i to zavisno od vrste poreza: u slučaju neizravnih poreza PDV, posebni porezi na promet, tj. trošarine ili akcize, direktivama je postignuta visoka razina usklađenosti, koja gotovo i ne traži daljnje zahvate PDV, ili je njezin stupanj razmjerno visok trošarine. No kod izravnih poreza porez na dohodak, porez na dobit, situacija je bitno drugačija; tako, oporezivanje dohotka fizičkih osoba uopće nije regulirano općim normama, dok je u slučaju oporezivanja dobiti situacija povoljnija, tj. na snazi su direktive kojima su regulirana određena specifična pitanja. Predmet ovog rada je analiza Direktive o matičnim i zavisnim društvima skraćeni naziv. Od stupanja na snagu, njome je na jedinstveni način uređeno pitanje oporezivanja raspodijeljenog dijela dobiti dividende, kojeg zavisna društva, rezidentna u jednoj državi članici EU, isplaćuju svojim matičnim društvima, rezidentnim u drugoj državi članici. Radi se o problemu dvostrukog opterećenja poznatom još i kao ekonomsko dvostruko oporezivanje. Naime, ovakve isplate bile su podvrgnute oporezivanju i u zemlji izvora dividende i u zemlji njezinog primatelja, isključivo temeljem činjenice da su društvo-isplatitelj i društvo-primatelj rezidentni u različitim državama članicama. Ovakva situacija nesumnjivo je stavljala u teži položaj određenog poduzetnika samo zbog njegove prekogranične aktivnosti, i to aktivnosti u drugoj državi članici. Direktivom je ovaj problem uklonjen, što je doprinos ostvarenju koncepcije jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU. U ovom radu je objašnjen problem radi kojeg je Direktivu trebalo donijeti, izloženi su uvjeti za primjenu osobni obuhvat Direktive i normativna rješenja za problem dvostrukog opterećenja dividende predmetni obuhvat, te je prikazana praksa Europskog suda u vezi s njezinom primjenom.

porez na dobit; Europska unija; Direktiva o matičnim i zavisnim društvima; dvostruko opterećenjeAuthor: Hrvoje Arbutina - ; Redoviti profesor na Katedri za financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents