NISU NA PRODAJU – O PRAVIMA ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA NAKON PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU RANTSEV PROTIV CIPRA I RUSIJEReport as inadecuate
NISU NA PRODAJU – O PRAVIMA ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA NAKON PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU RANTSEV PROTIV CIPRA I RUSIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

Dva prijelomna trenutka u afirmaciji prava žrtava trgovanja ljudima kao suvremenog oblika ropstva su donošenje Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima 2005. godine, i odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije iz siječnja 2010. godine kojom je utvrđeno da je trgovanje ljudima sadržano u članku 4. Konvencije Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Predmet rada je analiza učinaka tih prijelomnica na sustav za sprječavanje i suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na provedbu odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovanja ljudima non-punishment i pravu tih osoba na državnu kompenzaciju naknadu štete od strane države.

trgovanje ljudima; ropstvo; žrtva; nekažnjavanje; naknada šteteAuthor: Davor Derenčinović - ; Redoviti profesor na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents