NEKA RAZMIŠLJANJA O DOPUSTIVOSTI JEDNOSTRANE UPOTREBE SILE U SUVREMENOM MEĐUNARODNOM PRAVUReportar como inadecuado
NEKA RAZMIŠLJANJA O DOPUSTIVOSTI JEDNOSTRANE UPOTREBE SILE U SUVREMENOM MEĐUNARODNOM PRAVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

U suvremenom međunarodnom pravu, posebice među teoretičarima, postoji gotovo konsenzus u pogledu kogentne prirode zabrane jednostrane upotrebe sile osim u samoobrani. Ta je zabrana sadržana kako u Povelji Ujedinjenih naroda, tako i u općem običajnom međunarodnom pravu. No, praksa država nerijetko je drukčija. Države, doduše ne osporavaju spomenutu zabranu na razini primarne norme, no pokušavaju, često vođene svojim interesima, u međunarodno pravo uvesti iznimke takvoj zabrani pokušavajući ih predstaviti u obliku različitih sekundarnih normi. Rad donosi neke od takvih pokušaja poput tzv. „humanitarne intervencije-, „prodemokratske intervencije- i dr. analizirajući istodobno njihov utjecaj na efikasnost primarne prohibitorne, kogentne norme.

međunarodno pravo; upotreba sile; jednostrana upotreba sile; Povelja Ujedinjenih naroda; humanitarna intervencijaAutor: Davorin Lapaš - ; Izvanredni profesor na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti čla

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados