KONTROLA USTAVNOSTI USTAVNIH NORMI USTAVNIH AMANDMANA I USTAVNIH ZAKONAReport as inadecuate
KONTROLA USTAVNOSTI USTAVNIH NORMI USTAVNIH AMANDMANA I USTAVNIH ZAKONA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.1 No.1 December 2010. -

Rad se bavi doktrinom materijalne neustavnosti ustavnih normi ustavnih amandmana i ustavnih zakona koja spaja koncepcije fundamentalne legitimacije i konstitucionalnosti, a kojoj je cilj sačuvati legitimnost poretka, braneći vrijednosti i načela koja ustavotvorac smatra temeljnim. Posebno se podrobno obrađuje praksa Saveznog ustavnog suda Njemačke o značenju i domašaju tzv. klauzule vječnosti sadržane u članku 79. stavku 3. njemačkog Temeljnog zakona. Ta ustavna klauzula štiti esencijalna obilježja njemačkog Temeljnog zakona od ustavnih amandmana suprotnih strukturalnim ustavnim načelima, odnosno strukturalnim ili fundamentalnim državnim normama njemačkog ustavnog poretka. Prikazuje se i češka klauzula vječnosti te praksa Ustavnog suda Češke Republike vezana uz nadležnost tog suda da ocjenjuje ustavnost ustavnih normi. S druge strane, daje se poredbeno-pravni pregled ustavnih rješenja i prakse ustavnih sudova, odnosno najviših redovnih sudova koji obnašaju ustavnosudsku jurisdikciju, u državama ustavi čiji ustavi ne sadrže klauzulu vječnosti Irska, Francuska, Mađarska, Slovenija. Posljednji dio rada bavi se hrvatskim ustavnim rješenjima i praksom Ustavnog suda Republike Hrvatske u pitanju njegove nadležnosti za ocjenu ustavnosti ustavnih normi ustavnih amandmana i ustavnih zakona.

nepromjenjivost ustavnih normi; nepromjenjivost ustavnih načela; klauzula vječnosti; neustavne ustavne norme neustavni ustavni amandmani, neustavni ustavni zakoni; ustavni sud; ustavnosudska kontrola ustavnih normiAuthor: Jasna Omejec - ; Predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske i redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents