Baron Taufferer i francusko-hrvatska legija g. 1795.Reportar como inadecuado
Baron Taufferer i francusko-hrvatska legija g. 1795. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna starina, Vol.11 No.28 December 1932. -

Bečki državni arhivi, naročito pismohrane Kriegs-Archiva, prepuni su bogate građe. Tamo se nalazi i dokumentacija vezana uz život revolucionara barona Taufferera.

Potkraj XVIII. stoljeća zadavao je austrijskim carskim vlastima velikih briga. Između ostalog, osnovao je -Hrvatsku legiju«, četu sačinjenu od lijepog broja dobrovoljaca koja se često sukobljavala sa austrijskim posadama.

Uhvaćen je i osuđen na smrt vješanjem. 1796. smrtna kazna je izvršena.

baron Taufferer; francusko-hrvatska legija; g. 1795Autor: Ante E. Brlić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados