O Matici, Hrvatskoj, fašizmu i historiografskom objašnjenjuReportar como inadecuado
O Matici, Hrvatskoj, fašizmu i historiografskom objašnjenju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.42 No.3 December 2010. -

Potaknut inovativnom knjigom Višeslava Aralice o Matici hrvatskoj 1935.–1945. Hrvatski institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povjesnica, Zagreb 2009., 221 str. autor nastoji slijediti više analitičkih nizova. Nakon uvodnoga osvrta na suvremeni trenutak Matice hrvatske, obrazlaže se tematska i metodološka relevantnost njegova djela. Ono

je ujedno i polazište za – djelomice i kritičku – raspravu o nekim načelnim problemima intelektualne povijesti, napose o uzročno-posljedičnoj uvjetovanosti i uključivanju pojedinosti u općenite, generičke rodne pojmove. Među ostalim, držeći da zasad nije osnovano zaključiti kako je hrvatski oblik međuratnog nacionalizma bio istovrstan europskim pokretima i ideologijama pod skupnim imenom fašizma, autor predlaže da se u proučavanje djelatnosti hrvatskih nacionalističkih intelektualaca i uopće poretka u NDH uključe dodatne politološke i pravne kategorije te da se veća pozornost posveti idiografskoj povijesnoj supstanciji, individualnim posebnostima i otklonima.

Matica hrvatska; nacionalizam; fašizam; ustaški pokret; Nezavisna Država Hrvatska; metodologijaAutor: Filip Hameršak - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados