O vezama Istre i Trsta od 18. stoljeća do danasReportar como inadecuado
O vezama Istre i Trsta od 18. stoljeća do danas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.42 No.3 December 2010. -

U ovome su radu prikazani odnosi istarskoga poluotoka i grada Trsta kroz povijest, s težištem na razdoblju od 18. stoljeća do danas. Utvrđena je uloga Trsta kao gospodarskog i trgovačkog gravitacijskog središta za područje Istre, njegova uloga značajnog crkvenog i upravnog središta, odredišta radnih i inih iseljavanja te kulturnog i prosvjetnog središta. Raščlamba odnosa Istre i Trsta navodi na zaključak da su tijekom čitavog tog razdoblja bili premreženi neraskidivim vezama.

Istra; Trst; administrativno-teritorijalni ustroj; gospodarstvo; trgovina; migracijeAutor: Marino Manin - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Republika Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados