Pisanje povijesti i pisanje književnosti. Dva riječka književnikaReportar como inadecuado
Pisanje povijesti i pisanje književnosti. Dva riječka književnika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.42 No.3 December 2010. -

Unutar postmodernoga propitivanja dihotomije pisanja književnosti i pisanja povijesti, a u kontekstu traumatične povijesti Srednje Europe, u ovom se radu analiziraju književna djela dvojice pisaca – Viktora Cara Emina i Drage Gervaisa. Oni su, kao i većina srednjoeuropskih pisaca, proživjeli intruzije nepozvane povijesti u vidu okupacije njihova zavičaja i progonstva. Upravo je to i kontekstualni okvir njihova društvenoga, političkoga, ali i književnoga djelovanja. U radu se pokazuje da ti autori svojim književnim

ispisima prikazuju povijesne događaje, povijesne osobe i posljedice kako bi u svojim reinterpretacijama rekonstruirali općenitu-općeprihvaćenu sliku prošlosti.

književnost; povijest; postmodernizam; postkolonijalizam; Srednja Europa; Rijeka; Viktor Car Emin; Drago GervaisAutor: Vjekoslava Jurdana - ; Sveučilište Jurja Dobrile, Pula, Republika Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados