PRORAČUN KRANSKIH NOSAČA PREMA EUROKOD NORMAMAReport as inadecuate
PRORAČUN KRANSKIH NOSAČA PREMA EUROKOD NORMAMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

E-GFOS, Vol.2 No.2 May 2011. -

U radu se opisuje način modeliranja opterećenja zbog djelovanja kranova prema Eurokod normama HRN EN 1991-3:2006. Taj se postupak svojom složenošću i preciznošću u izračunu djelovanja bitno razlikuje od dosadašnjih načina proračuna. Na numeričkom primjeru industrijske hale s kranom ilustriran je kodificirani način proračuna ovakvih konstrukcija prema Eurokod normama.

kranski nosač; modeliranje opterećenja; proračun, EurokodAuthor: Mario Joketović - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska Ivan Radic - ; Sv

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents