IDEJNO RJEŠENJE DENIVELACIJE SLAVONSKE AVENIJE U ZAGREBUReportar como inadecuado
IDEJNO RJEŠENJE DENIVELACIJE SLAVONSKE AVENIJE U ZAGREBU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

E-GFOS, Vol.2 No.2 May 2011. -

Denivelacije raskrižja u urbanim područjima predstavljaju složene infrastrukturne zahvate koji osim prometnice uključuju i brojne komunalne instalacije. Projektna rješenja prometnih objekata nisu isključivo rezultat prometnih zahtjeva, već na njihovo oblikovanje veliki utjecaj imaju prostorni čimbenici zajedno s komunalnim instalacijama. Budući da se radi o vrlo složenim i skupim infrastrukturnim objektima, prije odluke o izvođenju poželjno je na razumljiv način prikazati širem krugu ljudi projektno rješenje sa svim prednostima i nedostatcima koje ono nosi. U članku je ukratko prikazan sadržaj diplomskog rada u kojem je obrađeno idejno rješenje denivelacije Slavonske avenije u gradu Zagrebu.

denivelacija; Slavonska avenija; grad Zagreb; simulacija prometnih tokova; vizualizacijaAutor: Kazimir Rehlicki - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska Sanja Dimter - or

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados