Radić nakon Radića: Stvaranje kulta heroja Stjepana Radića 1928.-1934.Reportar como inadecuado
Radić nakon Radića: Stvaranje kulta heroja Stjepana Radića 1928.-1934. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.42 No.3 December 2010. -

Ovaj rad osvrnut će se na tri važna elementa u stvaranju kulta Stjepana Radića u razdoblju između proglašenja Šestosiječanjske diktature početkom 1929. pa do smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića krajem 1934. godine. Preko praćenje reakcija organa vlasti na posmrtne ostatke Stjepana Radića, planove vodstva Hrvatske seljačke stranke za izradu njegova mjesta memorije te kroz razne, većinom upotrebne, predmete s njegovim likom ili imenom očituje se uzdizanje mrtvog Radića do položaja nacionalnog vođemučenika koji je služio u nacionalno-integracijskim procesima koji su se tada odvijali unutar hrvatskoga naroda.

Stjepan Radić; Šestosiječanjska diktatura; politički simboli; nacionalna ideologija; kult herojaAutor: Stipica Grgić - ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Republika Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados