Iz mljekarstva NR Poljske - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.12 No.4 April 1962.Reportar como inadecuado
Iz mljekarstva NR Poljske - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.12 No.4 April 1962. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.12 No.4 April 1962. -

Za vrijeme rata je stočarstvo NR Poljske pretrpjelo ogromne gubitke, a nakon r a t a ono se brzo podiže. God. 1946. broj goveda je iznosio 3,9 miliona, a 1959. povećao se na 8,8 miliona. Broj ovaca te godine iznosio je preko 3 miliona. Međutim je proizvodnja ovčjeg mlijeka u Poljskoj razmjerno neznatna i nalazi se na početku svoga razvitka.

mljekarstvo; PoljskaAutor: Nikola Zdanovski - ; Zavod za mljekarstvo Poljoprivrednog fakulteta, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados