Providencijalna politika: Hrvatski katolički pokret i politika 1903.-1929.Reportar como inadecuado
Providencijalna politika: Hrvatski katolički pokret i politika 1903.-1929. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.IV No.7-81-2 December 2009. -

Autor na temelju znanstvene i publicističke literature te suvremenog tiska rekonstruira

ishodišta i nastanak Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovo izvanstranačko

i stranačko političko djelovanje u posljednjim godinama Austro-Ugarske

Monarhije i prvom desetljeću Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1903.—1929Posebnu pozornost posvećuje Hrvatskome katoličkom senioratu, elitnoj svećeničko-

svjetovnjačkoj organizaciji i Hrvatskoj pučkoj stranci.Autor: Zlatko MATIJEVIĆ - ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados