Anton Koroπec in slovensko-hrvaška nasprotja v PrekmurjuReportar como inadecuado
Anton Koroπec in slovensko-hrvaška nasprotja v Prekmurju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.IV No.7-81-2 December 2009. -

Članek predstavlja odnos med najpomembnejπim slovenskim politikom

medvojnega obdobja in slovensko pokrajino, ki je bila Kraljevini SHS

priključena šele leta 1919. Korošec in Slovenska ljudska stranka sta tudi na

obravnavanem ozemlju širila svoj politični vpliv. Ustanovljena je bila Slovenska

kmečka zveza za Prekmurje, katere predsednik Jožef Klekl je bil narodni

poslanec v beograjski skupščini. Korošec in poslanci SLS so se zavzemali za

reševanje nastalih težav v Prekmurju, za njegov razvoj in tesnejše povezovanje s

Slovenijo. Prispevek natančneje opredeljuje slovensko-hrvaška nasprotja v

omenjeni pokrajini, ki so bila posledica Radićeve politične agitacije. Analiza

razmerja temelji na obstoječi literaturi in zbranih člankih iz časnikov

Slovenec, Straža in Novine.Autor: Katja PERŠAK -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados