Državnopravni koncepti slovenskih in hrvaških politikov od marčne revolucije do preloma stoletjaReportar como inadecuado
Državnopravni koncepti slovenskih in hrvaških politikov od marčne revolucije do preloma stoletja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.IV No.7-81-2 December 2009. -

V članku je prikazan kronološko urejen pregled državnopravnih konceptov

slovenskih in hrvaških politikov v drugi polovici 19. stoletja. Orisan je odnos

posameznih slovenskih politikov Hribar, Tavčar s hrvaškimi Strossmayer,

Rački. Prikazane in analizirane so državnopravne ideje posameznikov s

slovenske Majar, Podgornik, Gregorec, Krek in hrvaške Šulek, Kukuljević,

Ostrožinski, Rački, Biankini strani, pri čemer je avtorica analizirala njihove

programske članke v slovenskih in hrvaških časnikih.Autor: Nataša PODGORŠEK - ; Inštitut Franca Kovačića, Maribor

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados