KRALJEVSKA DELEGACIJA VLADE U SPLITU 1806.-1811.Report as inadecuate
KRALJEVSKA DELEGACIJA VLADE U SPLITU 1806.-1811. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

City of Split Heritage Journal, No.34 December 2007. -

Ovaj se rad arhivistički osvrće na ustroj i djelatnosti francuske upravne institucije u Dalmaciji, Kraljevske delegacije Vlade u Splitu,1 čiji se fond čuva u Državnom arhivu u Zadru. Iz arhivskih fondova, kako fonda same Delegacije, tako i fonda Generalnog providurstva i drugih, neposredno su prikupljeni i analizirani podatci o funkcijama i području djelokruga, hijerarhijskoj povezanosti i administrativnom ustroju institucije.

Obrađena je izvorna arhivska građa nastala radom Kraljevske

delegacije Vlade u Splitu, prezentirani podatci o povijesti i smještaju arhivskog fonda te klasifikacijskom sustavu po kojem su spisi odlagani.

francuska uprava u Dalmaciji; Delegacija; arhivski fond; klasifikacijski sustavAuthor: Ivana Čubela - ; Državni arhiv u Zadru, Zadar

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents