KRALJEVSKA DELEGACIJA VLADE U SPLITU 1806.-1811.Reportar como inadecuado
KRALJEVSKA DELEGACIJA VLADE U SPLITU 1806.-1811. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

City of Split Heritage Journal, No.34 December 2007. -

Ovaj se rad arhivistički osvrće na ustroj i djelatnosti francuske upravne institucije u Dalmaciji, Kraljevske delegacije Vlade u Splitu,1 čiji se fond čuva u Državnom arhivu u Zadru. Iz arhivskih fondova, kako fonda same Delegacije, tako i fonda Generalnog providurstva i drugih, neposredno su prikupljeni i analizirani podatci o funkcijama i području djelokruga, hijerarhijskoj povezanosti i administrativnom ustroju institucije.

Obrađena je izvorna arhivska građa nastala radom Kraljevske

delegacije Vlade u Splitu, prezentirani podatci o povijesti i smještaju arhivskog fonda te klasifikacijskom sustavu po kojem su spisi odlagani.

francuska uprava u Dalmaciji; Delegacija; arhivski fond; klasifikacijski sustavAutor: Ivana Čubela - ; Državni arhiv u Zadru, Zadar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados