INTERPERFORMATIVNOST I BEOWULF - Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.26 No.1 March 1989.Reportar como inadecuado
INTERPERFORMATIVNOST I BEOWULF - Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.26 No.1 March 1989. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.26 No.1 March 1989. -

Prilog je usredotočen na odlomke u Beowulfu u kojima se ističe sam čin pripovijedanja. Autora posebno zanima razina tzv. autoreferencijalnosti pripovjednog teksta. Isticanje položaja pripovjedača-izvođača, tj. onog koji izvodi pripovjedni čin u cijelosti, autor zove -interperformativnost-. To je u skladu s postavkama analitičke filozofije i tzv, teorije govornih činova. Načini realizacije interperformativnosti u tekstu starog engleskog epa autor svrstava u tri grupe: a javljanje pripovjedača u prvom licu, b gnomični komentari kojima se izravno vrednuje sadržaj price i c digresije koje upućuju na izravne stilističke veze između priče o Beowulfu i drugih pripovijesti unutar iste tradicije. Takva je interpretacija kritički usmjerena prema analizama koje glasoviti ep doživljavaju isključivo

u svijetu usmenosti, a taj je navodno po strategijama tekstualizacije i s gledišta formalnojezičnih kriterija pošteđen utjecaja drugih tekstova - pisanih i govorenih - iz drugih pripovjednih tradicija i drugih kultura. Autor u svoju analizu uključuje pojmove novijih

teorijskih gledišta kao što su: -intertekstualnost- -ecriture- -tekstualnost- -položaj čitanja- i sl.Autor: Ward Parks - ; Louisiana State University, Baton Rouge

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados