Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu 1835-1948Report as inadecuate
Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu 1835-1948 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.37 November 1994. -

Tekst donosi sumarni inventar s povijesnom bilješkom o tvorcu fonda, sadržajnom fizionomijom i historijatom fonda te sumarnim inventarnim popisom arhivske grade.

Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu utemeljili su 1835. članovi pet kaptolskih cehova u Zagrebu, kao humanitarnu udrugu i gospodarsku organizaciju, koja je poslovala po dioničarskim načelima, sve do ukinuća 1948. god. Kada su 1872. ukinuti cehovi, pogrebno društvo kaptolskih cehova ostaje na okupu i djeluje preko sedam obrtnih zadruga, a od 1937. preko obrtnih skupina. Iako društvo nije bilo registrirano kao dioničko, ipak je tijekom svoga 113-godišnjeg postojanja, poslovalo po dioničarskim načelima. Naime, prema društvenim pravilima postojala je osnovna glavnica podijeljena na određeni broj dionica članskih udjela, čija je nominalna vrijednost bila određena pravilima.

Arhivska građa fonda može poslužiti kao vrelo za proučavanje obrtničkih organizacija u 19. i 20. st. na zagrebačkom Kaptolu i u Zagrebu, kao iza proučavanje početaka rada i razvoja dioničkih društava u Hrvatskoj.

Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe; Zagreb; 1835-1948Author: Zora Hendija -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents