Osobni fond generala Stjepana Sarkotića - Analitički inventarReportar como inadecuado
Osobni fond generala Stjepana Sarkotića - Analitički inventar - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, No.37 November 1994. -

1939, aktivnog generala austro-ugarske vojske sve do sloma Austro-Ugarske Monarhije 1918. g. Fond se najvećim dijelom sastoji od Dnevnika što ga je Sarkotić vodio tijekom I. svjetskog rata i korespondencije iz istog razdoblja. Sarkotićev interes kao i značajan dio njegovog službovanja neraskidivo su vezani uz južnoslavenski prostor, od operacija u Bosni 1879—1882, do službovanja u Mostaru, Osijeku, Puli i Zagrebu u razdoblju 1885-1914. U prosincu 1914. imenovan je na dužnost Zemaljskog upravitelja i Zapovijedajućeg generala za Bosnu, Hercegovinu i Dalmaciju, na kojima ostaje do kraja rata, sa sjedištem u Sarajevu. U travnju 1918. primio je Sarkotić i operativno vojno zapovjedništvo nad Crnom Gorom. Raspadom Austro-Ugarske Monarhije predao je ovlasti Zemaljskog upravitelja i Zapovijedajućeg generala za Bosnu, Hercegovinu i Dalmaciju. Neko je vrijeme konfiniran u Zagrebu. Nakon toga odlazi u Beč, gdje ostaje sve do smrti. U Beču je bio na čelu hrvatskih emigranata, pristaša Starčevićeve politike. Također se često javlja u austrijskom tisku, baveći se problemima Europe i Balkana.

Ostavština S. Sarkotića sadržajno i kronološki obuhvaća dvije velike cjeline: Dnevnik s prilozima kut. 1-5 za razdoblje od 26. srpnja 1914. do 6. studenog 1918. i Članke kut.6 nastale u razdoblju 1919—1929. Sva je građa na njemačkom jeziku. Pri sređivanju smo nastojali što točnije rekonstruirati izvorni poredak slijedeći izvorne natuknice samog tvorca fonda. Shema sređivanja i označavanja razrađena je prema decimalnom sustavu klasifikacije. Grada kao izravno svjedočanstvo predstavlja vrijedan izvor o tijeku I. svjetskog rata osobito na prostoru Bosne i Hercegovine.

general Stjepan Sarkotić; analitički inventarAutor: Ornata Tadin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados