Policiklički aromatski ugljikovodici u zraku u nasReportar como inadecuado
Policiklički aromatski ugljikovodici u zraku u nas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.51 No.Supplement July 2000. -

Policiklički aromatski ugljikovodici PAU skupina su organskih spojeva s dva ili više benzenskih prstenova, a nastaju pri nepotpunu izgaranju fosilnih i drugih organskih materijala. U zraku se nalaze u relativno niskim koncentracijama, posebno ljeti, no budući da mnogi od njih imaju mutageno, a neki i kancerogeno djelovanje, u posljednje vrijeme posvećuje im se sve više pažnje. Pronađeno je nekoliko stotina PAU, a PAU koji se najčešće mjeri i čija su kancerogena svojstva najviše istraživana jest benzo-a-piren BaP. Na osnovi koncentracija PAU izmjerenih u različitim mikrookolinama, kao i vremena provedenog u njima, izvršena je procjena izloženosti PAU 15 ispitanika. Ovako izračunana izloženost uspoređena je s direktno mjerenom osobnom izloženosti, a razlika u prosjeku nije bila statistički značajna. Iz dobivenih rezultata vidljivo je da je izloženost stanovnika Zagreba BaP blizu ili iznad predložene smjernice za graničnu vrijednost, pa bi trebalo provesti mjere za suzbijanje emisija PAU.

benzo-a-piren; granične vrijednosti; izloženost; lebdeće čestice; preporučene vrijednosti; profiliAutor: Anica Šišović - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados