Koncentracije organoklorovih spojeva u biološkom materijalu u skupinama ispitanika u Hrvatskoj i procjena unosa tih spojeva u organizamReportar como inadecuado
Koncentracije organoklorovih spojeva u biološkom materijalu u skupinama ispitanika u Hrvatskoj i procjena unosa tih spojeva u organizam - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.51 No.Supplement July 2000. -

Razine organoklorovih spojeva u našoj se populaciji kontinuirano prate od 1975. godine Ispitivanja su počela analizom pesticida, a poslije su proširena i na određivanje ukupnih PCB-a. Analizirani su uzorci seruma skupljeni u stanovnika i izloženih radnika, a i uzorci mlijeka skupljeni od majki u općem stanovništvu. Uzorkovanja su provedena u Jastrebarskom, Zagrebu, Osijeku, Labinu, Karlovcu, Sisku te na otoku Krku. U svim analiziranim uzorcima seruma i mlijeka na|eni su p,p’-DDE glavni metabolit DDT-ja i PCB-i. Ostali pesticidi odnosno njihovi metaboliti alfa-, beta- i gama-HCH, HCB, p,p’-DDT, p,p’-DDD nisu na|eni u svim uzorcima. Nisu uočene razlike u koncentracijama s obzirom na geografski položaj mjesta u kojima su ispitanici živjeli. Međutim uočeno je smanjivanje koncentracija spojeva tijekom godina. Tako je razina p,p’-DDE-a u serumu 1975. godine bila oko 31 μg-L, a danas je približno deset puta niža, dok je u humanom mlijeku 1981.-82. godine bila oko 1900 μg-kg masti, a danas je približno šest puta niža. Razina PCB-a u serumu i u humanom mlijeku je tijekom dvadeset godina smanjena približno tri puta, ali čini se da tijekom posljednjih pet godina nema daljnjeg pada koncentracije.

hrana; humano mlijeko; organoklorovi pesticidi; PCB; PCDD-F; serumAutor: Blanka Krauthacker - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados