Pesticidi i drugi perzistentni organoklorovi spojevi u okolišu u nasReportar como inadecuado
Pesticidi i drugi perzistentni organoklorovi spojevi u okolišu u nas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.51 No.Supplement July 2000. -

Istraživanja podrijetla i raspodjele postojanih organoklorovih OC spojeva u okolišu u nas uključuju organoklorove OC pesticide, poliklorirane bifenile PCB, poliklorirane dibenzop- dioksine PCDD i poliklorirane dibenzofurane PCDF. Njihove razine ispituju se u površinskim, podzemnim i pitkim vodama, moru, riječnim i morskim sedimentima, tlu, zraku, oborinama te iglicama crnogoričnog drveća. U vodama su u proteklih dvadesetak godina najčešće detektirani pesticidi bili p,p’-DDT i njegovi metaboliti, gama-heksaklorcikloheksan gama-HCH i heksaklorbenzen. Najviše razine PCB-a izmjerene su u vodama krškog područja. Malobrojni podaci o OC spojevima u tlu-sedimentima upućuju na povišene razine PCB-a u tlu uz oštećene trafostanice i unutar zračnih luka. Razine PCDD-a i PCDF-a oko 50 puta više od onih tipičnih za seoska i urbana područja izmjerene su u tlu neposredno uz postrojenje kloralkalne elektrolize. OC pesticidi i PCB-i detektirani su u oborinama i zraku na području Zagreba te u iglicama crnogoričnog drveća na različitim lokacijama. Uočen je skorašnji unos gama-HCH i p,p’-DDT-ja u atmosferu. Najviše razine PCDD-PCDF-a u zraku na području Zagreba izmjerene su u industrijskom dijelu grada.

iglice crnogorice; more; oborine; organoklorovi pesticidi; PCB; PCDF; PCDD; sediment; tlo; voda; zrakAutor: Vlasta Drevenkar - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sanja Fingler - ; Institut za medicinska istraživanja

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados