Prijedlog liste arhivske građe za visokoškolske ustanoveReportar como inadecuado
Prijedlog liste arhivske građe za visokoškolske ustanove - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, No.37 November 1994. -

Može se pretpostaviti da će se arhivska građa što nastaje djelatnošću visokoškolskih institucija koristiti prije svega u edukacijskim znanostima, ali i mnogim drugim znanstvenim disciplinama. Zbog širokog kruga potencijalnih korisnika, izradu prijedloga liste arhivske građe visokoškolskih ustanova karakterizirala je maksimalna suzdržanost u određivanju bezvrijednih vrsta registraturne građe. Metodološki pristup u izradi liste bio je uvjetovan raspoloživim empirijskim materijalom, kojeg su činili prikupljeni prijedlozi lista izrađeni od strane pojedinih fakulteta. Korišteni su uobičajeni kriteriji vrednovanja - reprezentativnost, varijantnost, dubletnost, apsorbiranost i koncentracija podataka. Primjena ovih kriterija u analizi empirijskog materijala i relevantnih propisa rezultiralaje prijedlogom liste koji sadrži sljedeće dokumentacijske cjeline:

1 opću dokumentaciju,

2 dokumentaciju o radnim odnosima, usavršavanju i napredovanju djelatnika i

3 dokumentaciju o studentima i nastavi.

visokoškolske ustanove; lista arhivske građeAutor: Damir Validžić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados