Praktičan stroj za pranje tanjurića separatoraReportar como inadecuado
Praktičan stroj za pranje tanjurića separatora - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.4 April 1960. -

Svatko tko radi u mljekari zna kako je mučan i dugotrajan posao pranje tanjurića iz bubnja separatora. Kod separatora većeg kapaciteta, koji imaju više od 100 tanjurića u bubnju, traje taj posao više od dva sata.

separator; mlijeko; prerada mlijekaAutor: Ante Petričić - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados