Mljekarstvo na poljoprivrednom dobru MaglićReport as inadecuate
Mljekarstvo na poljoprivrednom dobru Maglić - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.4 April 1960. -

Osnovne grane proizvodnje na dobru su ratarstvo i stočarstvo. Stočarska proizvodnja usmjerena je na uzgoj muznih krava i svinja. Prema proizvodnom planu, već 1962 godine na svaki hektar obradive površine treba da se uzgaja 1 visokomuzna krava.

poljoprivredno dobro; Maglić; proizvodnja mlijeka; svinjogojstvoAuthor: Vitomir Rakić - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents