Povezivanje naučno-istraživačkog rada s mljekarskom praksomReport as inadecuate
Povezivanje naučno-istraživačkog rada s mljekarskom praksom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.2 February 1960. -

Posljednjih godina mljekarstvo Jugoslavije postiglo je velik napredak u tehničkoj opremi. Znamo, koliko je novih dobro opremljenih mljekara sagrađeno posljednjih godina, a neke se još grade, a gradit ćemo još i nove.

mljekarstvo; mljekarska praksa; proizvodnja mlijekaAuthor: Viktor Bajec - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents