Bovška skuta - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.2 February 1960.Reportar como inadecuado
Bovška skuta - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.2 February 1960. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.2 February 1960. -

Bovška skuta je mliječni proizvod, koji je prema stručnoj jugoslavenskoj literaturi dosad nepoznat, a u mljekarskoj praksi zna za nju samo jedan dio slovenskih mljekarskih stručnjaka-iz okoline njene proizvodnje.

skuta; bovška skuta; albuminski sirAutor: Dimitrije Sabadoš - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados