Historijska geografija – temeljni identitet geografske disciplineReportar como inadecuado
Historijska geografija – temeljni identitet geografske discipline - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.72. No.2. February 2011. -

Glavni je cilj ovog rada potvrditi važnost jasnoga distinkcijskog određenja predmeta interesa historijske geografije kroz znanstveno utemeljena načela, te definirati historijskogeografski teorijski koncept kao ishodišni pristup široj problematici geografije kao znanosti. Jedan od temeljnih problema teorijskog razmatranja historijske geografije od njezinih početaka kao samostalne discipline bilo je nejasno pozicioniranje njene predmetno-sadržajne osnove i određenje njezina graničnog ekstenziteta u okviru znanstvenog sustava geografije. Komparativnim pristupom i teorijskom analizom povijesnog i geografskog aspekta istraživanja determinirani su historijskogeografski faktori, a njihov interaktivan odnos postavljen kao preduvjet za razumijevanje objektivne prostorne stvarnosti te projiciranje i predviđanje odnosa u prostorno-vremenskom kontinuumu. Nakon detaljne analize problematike u radu, pregleda dosadašnjih teorijskih razmatranja i sinteza rezultata istraživanja, potvrđene su opće geografske te definirane specifične historijskogeografske zakonitosti kao integrativne poveznice prirodnoga i društvenoga znanstvenog sustava.

historijska geografija; teorijski koncept; definiranje disciplineAutor: Monika Komušanac - ; Studentica 5. godine studija geografija-povijest, nastavnički smjer na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados