Historijska geografija – temeljni identitet geografske disciplineReport as inadecuate
Historijska geografija – temeljni identitet geografske discipline - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.72. No.2. February 2011. -

Glavni je cilj ovog rada potvrditi važnost jasnoga distinkcijskog određenja predmeta interesa historijske geografije kroz znanstveno utemeljena načela, te definirati historijskogeografski teorijski koncept kao ishodišni pristup široj problematici geografije kao znanosti. Jedan od temeljnih problema teorijskog razmatranja historijske geografije od njezinih početaka kao samostalne discipline bilo je nejasno pozicioniranje njene predmetno-sadržajne osnove i određenje njezina graničnog ekstenziteta u okviru znanstvenog sustava geografije. Komparativnim pristupom i teorijskom analizom povijesnog i geografskog aspekta istraživanja determinirani su historijskogeografski faktori, a njihov interaktivan odnos postavljen kao preduvjet za razumijevanje objektivne prostorne stvarnosti te projiciranje i predviđanje odnosa u prostorno-vremenskom kontinuumu. Nakon detaljne analize problematike u radu, pregleda dosadašnjih teorijskih razmatranja i sinteza rezultata istraživanja, potvrđene su opće geografske te definirane specifične historijskogeografske zakonitosti kao integrativne poveznice prirodnoga i društvenoga znanstvenog sustava.

historijska geografija; teorijski koncept; definiranje disciplineAuthor: Monika Komušanac - ; Studentica 5. godine studija geografija-povijest, nastavnički smjer na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents