Prirodno kretanje romskog stanovništva u Međimurskoj županiji – slučaj romskog naselja KuršanecReportar como inadecuado
Prirodno kretanje romskog stanovništva u Međimurskoj županiji – slučaj romskog naselja Kuršanec - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.72. No.2. February 2011. -

Rad analizira prirodno kretanje romskog stanovništva na primjeru romskog naselja Kuršanec u Međimurskoj županiji. Analiza obuhvaća razdoblje od 2000. do 2008. Dosadašnji demografski razvoj romskog stanovništva određen je posebnostima društveno-gospodarskih, kulturoloških i psiholoških uvjeta u kojima romska zajednica u Međimurju živi. Visoke stope rodnosti najistaknutije su demografsko obilježje romskog stanovništva i pokazuju trendove smanjenja. Vrijednosti općih stopa smrtnosti vrlo su niske, što je ponajviše posljedica mlade dobne strukture stanovništva. Stopa prirodne promjene bilježi trend blagog smanjenja, no njene su vrijednosti još izrazito visoke i upućuju na značajno povećanje broja stanovnika prirodnim putem. Obilježja prirodnoga kretanja romskog stanovništva naselja Kuršanec pokazuju stanje usporedivo s društvima na prijelazu iz rane prema središnjoj podetapi demografske tranzicije.

Romi; natalitet; fertilitet; mortalitet; Kuršanec; MeđimurjeAutor: Hrvoje Šlezak - ; Osnovna škola -Kuršanec-, Kuršanec

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados