Ekonomska sociologija i problem tržištaReportar como inadecuado
Ekonomska sociologija i problem tržišta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.19 No.3 December 2010. -

Ovaj se rad bavi nekim novijim kretanjima u ekonomskoj sociologiji kao posebnoj sociološkoj disciplini, ali je osobito usredotočen na problem tržišta koji u tom disciplinarnom sklopu zauzima središnje mjesto. Stoga se, prije svega, tematizira mjesto ekonomske sociologije u okviru diferencijacije sociološke znanosti i interpretiraju se autori koji su najviše pridonijeli uspostavi, razvoju i afirmaciji ekonomske sociologije Weber, Polanyi, Schumpeter, Parsons, Swedberg, Granovetter, Bourdieu, itd. No pritom se uvijek posebno naglašava njihovo poimanje i razumijevanje tržišta. U radu se potom šire ekspliciraju novi „postklasični- trendovi oblikovanja i djelovanja ekonomske sociologije „nova ekonomska sociologija- i opsežnije interpretiraju razni pristupi tržištu odnos tržišne i netržišne sfere, odnos tržišta i države, tržišta i organizacije, itd

Rad, na osnovi tog propitivanja, zagovara stajalište da je tržište, bez obzira na izrazito ambivalentan i protuslovan status u sociološkom i općeteorijskom mišljenju, nezaobilazna empirijska i teorijska činjenica modernog svijeta te da je susret ekonomije i sociologije u njegovu razumijevanju iznimno važan element moderne društvene znanosti, a prije svega sociologije.

ekonomija; fetišizam robe; kapitalizam; konkurencija; mreža; mrežni pristup; proizvodnja; organizacija; polje; potržišnjenje; razmjena; tržišteAutor: Rade Kalanj - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados