Odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima. Vrijednosne orijentacije, percepcije problema i njihovih uzrokaReportar como inadecuado
Odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima. Vrijednosne orijentacije, percepcije problema i njihovih uzroka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.19 No.3 December 2010. -

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja odnosa građana Vojvodine prema ekološkim problemima. Testirana su saznanja ispitanika o ekološkim problemima, dana su tumačenja njihovog osnovnog uzroka i ispitane vrijednosne orijentacije prema prirodi. Ciljevi istraživanja bili su deskriptivne i eksplorativne prirode: utvrđivanje općeg odnosa prema navedenim problemima i provjera njihove povezanosti sa sociodemografskim obilježjima ispitanika i globalizacijom svijesti o okruženju. Utvrđeno je da ispitanici prije svega prepoznaju neposredno primjetne ekološke probleme zagađenja, iza čega slijede problemi nužno posredovani globalnom sviješću o ugroženosti sredine globalno zagrijavanje i shvaćanja koja kao osnovni ekološki problem navode čovjeka nedostatak ekološke svijesti. Nadalje, istraživana je recepcija građana kada je riječ o određivanju države-civilnog društva kao njihovog osnovnog uzročnika i posebno državnih institucija ekološka legislativa. Utvrđen je i značajan stupanj neantropocentričnih vrijednosnih orijentacija prema prirodi. Hipoteza o povezanosti sociodemografskih obilježja i odnosa prema problemima okruženja nije potvrđena. Pokazano je da je odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima u velikoj mjeri različit. On s jedne strane odražava ekološku svijest formiranu na osnovi neposrednog iskustva u lokalnom kontekstu, a s druge, svijest formiranu u okviru globaliziranog diskursa okruženja u „umreženom društvu-, uz utjecaj dominantnih sociokulturnih obrazaca i djelovanja institucija u konkretnom društvu.

ekološki problemi; globalizacija; vrijednosne orijentacije; VojvodinaAutor: Ljubinko Pušić - ; Odsek za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Ana Pajvančić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados