Geološki i turistički potencijal krajolika otoka UgljanaReport as inadecuate
Geološki i turistički potencijal krajolika otoka Ugljana - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.19 No.3 December 2010. -

Na osnovu prethodno provedene geomorfološke analize prostora otoka Ugljana izvršeno je geoekološko vrednovanje otoka Ugljana s aspekta njegove turističke i rekreacijske valorizacije. Vrednovanje je provedeno u smislu fizičke pogodnosti, estetske vrijednosti i dostupnosti pojedinih dijelova otoka za potrebe odabranih oblika rekreacije i turističkih aktivnosti kupanje, sunčanje, šetnja, škraping. Korištena je metoda relativnog vrednovanja kojom je prostor vrednovan u okviru četiri morfografske kategorije: padine, vrhovi, dolinska dna i korita te obale. Dobiveni rezultati pokazali su problem nedostupnosti kao glavni ograničavajući faktor turističke valorizacije pojedinih dijelova otoka Ugljana. Prisutnost ovog ograničenja u turističkom korištenju prostora osobito je istaknut na strmijoj jugozapadnoj fasadi otoka udaljenost, nepostojanje ili manjak uređenih staza i pristaništa. U skladu s tim, predloženo je nekoliko prijedloga kao mogućih rješenja tog prisutnog problema uređivanje staza, informiranje turista o mogućim individualnim ili grupnim šetnjama do pojedinog odredištima, organiziranje stručno vođenih izleta.

geoekološko vrednovanje; metoda relativnog vrednovanja reljefa; otok Ugljan; turistički potencijal krajolikaAuthor: Marica Mamut - orcid.org-0000-0003-2153-2762 ; Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents